Abigail Nov. 3rdAddison Nov. 3rdAudrinna Nov. 3rdDelaney G. Nov. 3rdDominic Nov. 3rdElowynn Nov 3rdIvy Nov. 3rdJack Nov. 3rdKevin Nov. 3rdLucas Nov. 3rdMadelynn Nov. 3rdVincenzo Nov. 3rd